අලින් අහවල් එකෙන් දුන් 'කොටලු සාක්ෂිය'?

ජීවවිද්‍යාත්මකව පවා අවුරුදු මිලියන ගණනක් කරත් ප්‍රතිපල නැති ගේම හෙවත් බූරුවාගේ පස්සා ගාතයට අලින් අහවල් එකෙන් දුන් 'කොටලු සාක්ෂිය' ...
Read More

රාජ් රාජරත්නම් ගේ කැෂියර් ගේ පුදුම පහනෙන් එන භූතයා කව්ද?

Read More

රුපියල් 1,500,000,000,000/= කට වඩා වටිනා අර්ධ සාධකයට කෙලින තමිල්නාඩුවෙන් පැමිණි කරෝල මුදලාලි ගේ මුණුබුරා

මිලියන 6 කට වඩා වැඩි ශ්‍රී ලාංකිකයන් මුදල් ඉතුරු කරපු රුපියල් ට්‍රිලියන එකහාමාරක සේවක අර්ධ සාධකයට කෙලින තමිල්නාඩුවෙන් පැමිණි කරෝල මුදලාලි ගේ...
Read More

ඉන්දීයාවෙන් වතු වැඩට පැමිණ ලංකාවේ සිට සුද්දන්ගේ කාලේ මැලේසියාවට පැනගිය පරම්පරාවකින් එන ලාංකීය නැව් සමාගමක් හොරෙන් අයිති කරගත් ගිණුම් හදන ගණකාධිකාරී හොරෙක් ගෙන ආපු අයවැය...

Read More

දේදුනු ගොවි මහතෙක් ගව මහිෂ ආදීන් සහ කුඹුර පාලනය කිරීමට පත් කර පඹයා?

Read More

වැහි පිට වැහි වහිද්දි සිරාගේ සහෝදරයෙක් හෝටලයක් හදන්ට නුවර එළියේ ඓතිහාසික ග්‍රෙගරි වැව හින්දුවාද?

වැව් සිතියම වාර්තාවෙන අන්දමට අලුත්වැඩියා කටයුතු කිරීමට යයි කියා රජයේ අනුග්‍රහයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ තෙහ්ට් කලාපයේ ඇති ඓතිහාසික වැවක් වෙන නුවර...
Read More